Företag som tar socialt ansvar – hjälper eller stjälper det lönsamheten

Företag som tar socialt ansvar – hjälper eller stjälper det lönsamheten

Företag som tar socialt ansvar – hjälper eller stjälper det lönsamheten

Företag som tar socialt ansvar – hjälper eller stjälper det lönsamheten

Företag som tar socialt ansvar – hjälper eller stjälper det lönsamheten

Företag som tar socialt ansvar – hjälper eller stjälper det lönsamheten

Hur stor chans är det att du köper en produkt eller en tjänst från ett företag som står för samma värderingar som du själv gör? För vissa kanske det är oväsentligt, men för andra gör det en stor skillnad. Enligt en undersökning som genomfördes av Havas Group under 2019 framkom det att hela 77% av konsumenter är mer benägna att stödja ett företag som står för samma värderingar som de själva gör – det är verkligen inte en siffra att slänga under stolen. Så vad innebär socialt ansvar? Det är precis vad vi ska ta upp i den här artikeln.

Vad innebär socialt ansvar?

I dagens samhälle är det otroligt viktigt för en stor del av befolkningen att företag tar socialt ansvar. Det behöver inte innebära att man flyttar berg, men små saker, som exempelvis donationer, eller att man bara visar sitt stöd i en viktig fråga är något som är otroligt viktigt för många. Speciellt viktigt blir det för oss konsumenter när vi väljer huruvida vi vill stödja ett företag eller inte. 

Det har funnits många företag genom tiderna som haft minst sagt tvivelaktiga rykten, bland annat företag som använder sig av barnarbetare eller på andra sätt skapat ramaskri i medierna på grund av exempelvis hemska arbetsförhållanden. Det här är fakta som funnits länge och som många vetat om, men valt att blunda för. Men i och med att nya generationer blivit mer uppmärksamma har också fokuset bytt riktning och frågor som tidigare generationer kanske blundat för, är nu mer relevanta än någonsin. Idag är många unga politiskt aktiva och brinner för viktiga frågor, och de är väldigt måna om att företagen de stöttar har samma värderingar och brinner för samma frågor.

För att som företag kunna locka till sig stödet av dessa människor, som trots allt utgör en stor del av deras målgrupp, är det därför viktigt att vara insatta i frågor som är viktiga för just dem. Det skapar ett förtroende mellan företag och kund och därmed blir kunderna också mer benägna att stötta företaget genom att konsumera deras produkter.

Hur kan företag som tar socialt ansvar göra skillnad?

Det finns otroligt många sätt som företag kan ta socialt ansvar på, främst på grund av deras makt och deras finanser. Men vad är det egentligen som de kan göra för att vi som konsumenter ska få ett ökat förtroende för dem? 

Det finns egentligen två sätt som det kan gå till på. För det första är det viktigt för många företag att stödja viktiga samhällsfrågor i allmänhet. Det kan vara allt från att hjälpa barn i utsatta länder via donationer, till att stödja nationella organisationer som hjälper exempelvis barn, eller andra utsatta grupper. Men det finns även ett annat sätt som företag kan ta socialt ansvaroch skapa bättre relationer – nämligen genom att göra skillnad för deras målgrupp.

Om ett företag riktar sig mot en specifik målgrupp försöker de förmodligen ta socialt ansvar inom det fältet som målgruppen bryr sig mest om. Det skapar ett ytterligare bra förhållande mellan målgrupp och företag och det gör dessutom målgruppen mer benägen att föra företaget vidare till sina vänner och bekanta, samt göra reklam för dem i medier.

Vad betyder allt det här när väl kommer till socialt ansvar?

I samma studie som vi nämnde tidigare bekräftas det även att 55% av konsumenter tycker att företag har större makt och en viktigare roll än regeringar när det kommer till att ta socialt ansvar. Det innebär att vi som konsumenter har en högre tillit till företag som aktivt jobbar för att förändra världen, än vad vi har för regeringar – även detta är en otroligt hög siffra. 

Sammanfattningsvis kan man påstå att vi som konsumenter lägger vårt förtroende hos företag när det kommer till att ta socialt ansvar. Vi är mer benägna att stödja företag som aktivt jobbar för en bättre värld, än vad vi är att stödja regeringar. Detta är något som företagen vet, och något som de jobbar med dagligen – dels för att faktiskt förändra världen, dels för att deras kunder ska få ett bättre förtroende för dem. 

Men nu vill vi såklart veta vad ni tycker! Vilka företag handlar ni ifrån och vad gör dem för att ta socialt ansvar? Är ni mer benägna att stödja företag som arbetar för att förändra världen? Berätta gärna för oss i kommentarerna och om du vill fördjupa dina kunskaper ytterligare, kolla in vår blogg Hur hittar man bra erbjudanden på nätet.

Om KöpKompassen

Att navigera bland det stora utbudet av valmöjligheter vid varje konsumentköp online kan vara en utmaning. Vårt team ägnar timmar åt att kartlägga, söka igenom forum och läsa konsumentrecensioner, även för de mest grundläggande hushållsprodukterna, för att sen summera informationen i tydliga och precisa jämförelser.

Bli en del av de tusentals människor som varje dag förlitar sig på KöpKompassen för att hjälpa dem fatta smartare köpbeslut. Vi hjälper våra läsare att spendera sina pengar klokt och hitta rätt produkt för deras specifika behov. Våra oberoende expertråd och datadrivna köprekommendationer ger dig möjlighet att hitta den bästa produkten för just dig.

Vi använder oss av data för att bättre förstå beslutsfattandeprocessen och därigenom kunna presentera den bästa produkten för varje användare. Vi anpassar våra jämförelser efter det som är viktigt för våra användares behov, oavsett om de är specifika eller mer generella. Vi håller vårt innehåll uppdaterat, letar ständigt efter nya leverantörer och produkter att jämföra, och vi är snabba på att ta bort de som är föråldrade eller inte längre uppfyller våra krav.

Våra rankningar ändras kontinuerligt baserat på våra egna algoritmer som bearbetar data för att identifiera högpresterande produkter och skräddarsy rekommendationer exakt efter vad våra läsare söker.

Vårt senaste publicerat innehåll